DAİRE ALIRKEN YANMAYIN TAPUNUZU KAPTIRMAYIN

Aman dikkat! derken, sözümüzün özünü başa alalım: İnşaat halinde bir daire aldınız. Satıcısı müteahhit.Dairenin tapusunu aldınız. Bir müddet sonra, müteahhitle, arsa sahibi ihtilafa düştü veya müteahhit firma kaçtı.İşte o zaman sizin tapunuzda uçmuş!oluyor. Binanın %95 bitmiş,%5 eksik halinde bile binayı yapan yüklenici firma ortadan kaybolduğunda , o %5 eksik kalan kısmı,yüklenici firmadan daire alanların tamamlaması gerekiyor.İnşaat halinde daire alacaksanız;Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesini incelemeniz mutlak söz konusudur.Kat karşılığı sözleşmeden doğacak ihtilaflar,direk olarak alıcıyı da etkilemekte,bir yığın mağduriyete sebep olmaktadır. Yüklenici firmaya ödediğiniz meblağın tamamını yani(200.000 tl)aldıysanız tapu harçlandırma,tapu muamelesinde mutlaka ödediğiniz miktarı yazdırınız. Kat irtifakında arsa tapusu üzerinden satışlarda, harçlandırmalar düşük tutulduğundan, mahkemeye gittiğinizde ,tapuda 10.000tl üzerinden davanızı hükme bağlayabilir. Şu hususu açıkca belirtmekte yara vardır; 1-İnşaat halinde daire alıyorsanız: a)Kat karşılığı sözleşmesini okuyun. b)Ödediğiniz meblağı belgelendirin c)Tapu harcınızı tam ödeyin 2-Avukatınızı,Mali müşavirinizi, Emlak müşavirinizi yanınızda bulundurmadan, tapuyu üstünüze alsanız bile,kat karşılığı inşaat sözleşmesini OKUTMADAN imzalamayınız. 3-Dairenin tapusunu almış olmanız yapıcı firma ile arsa sahibi arasın da ki,ihtilaf neticesi,tapunuz iptal olunur.Aman dikkat,aman dikkat KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİTTEN DAİRE SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gereği inşaat yapan müteahhit kendisine düşen bağımsız bölümleri eski borçlar kanunu 162. Yeni borçlar kanunu 183. Maddesi uyarınca üçüncü kişilere devir etme hakkına sahip bulunmaktadır. Müteahhitten bu şekilde daire satın alan üçüncü kişiler müteahhidin şahsi hakkını temlik almış olmaktadırlar. Müteahhitten daire satın alan üçüncü kişiler müteahhit arsa sahiplerine karşı edimlerini yerine getirmediği sürece inşaatın tamamlanma oranına göre tapu kayıtları adlarına tescil edilmiş olsa dahi taşınmazın tapu kaydının iptali veya müteahhit yerine geçerek inşaatın eksikliklerini tamamlama yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Yargı kararlarında inşaatın gelmiş olduğu seviye dikkate alınarak karar verildiği görülmektedir. Eğer inşaat %95 seviyelerine gelmiş ise bu durumda müteahhitten daire satın alan üçüncü kişi eksik işleri müteahhit adına tamamlamak şartı ile satın almış olduğu dairenin tapu kaydının iptal edilmesini engelleme veya hanüz tapuyu almamış ise adına tescil edilmesini isteme hakkına sahip olmaktadır. Tabi yapmış olduğu masrafları müteahhitten tahsil edebilecektir.(Müteahhidi bulursa.) Eğer inşaat %95 seviyesinin altında kalmış ise bu durumda daire satın alan üçüncü kişiler tapu tescil hakkı alamadığı gibi kendi adına tescil edilmiş dairenin tapu kaydının iptali ile de karşı karşıya kalabilmektedir. Eğer müteahhit inşaatı %95 seviyesinin altında bir oranda yapıp kalan kısım için faaliyetine devam etmiyor ve bu durumda arsa sahipleri sözleşmenin feshi talebinde bulunup sözleşmeyi fesih ettirdikleri taktirde fesih geriye etkili sonuç doğuracağı için müteahhitten daire satın alan üçüncü kişilerin tapu kayıtları da iptal edilmektedir. Normal koşullarda tapu kaydına güvenerek işlem yapan iyi niyetli kişinin hakları korunurken burada kişinin niyetine bakılmaksızın tapu kaydı iptal edilmektedir. Bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hangi mahkemelerin baktığı hususuna da kısaca değinmek istiyorum. Eğer müteahhitten bağımsız bölüm alan üçüncü kişiler iş bu bağımsız bölümü ticari ve mesleki faaliyetleri için almıyor iseler tüketici konumunda olduklarından iş bu uyuşmazlıklara tüketici mahkemeleri bakmaktadır. Eğer müteahhitten bağımsız bölüm alan üçüncü kişiler iş bu bağımsız bölümü ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında almış iseler iş bu davalar Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret mahkemelerinde görülmektedir. Yukarda açıklamış olduğumuz durum müteahhitten daire satın alınmış olması halinde geçerli olup, normal mal sahibinden daire satın alınması halinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. SALİM TAŞCI EMLAK MÜŞAVİRİ
Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Resmi Internet sitesi İstanbul yozgat,yozgatlilar,bozok,yozgatplatformu,yozgatspor,yozgathaber,yozgatınsesi,çamlık,sürmeli,www.yozgat.org.tr,www.yozgatlilar.org sitesinden 26.01.2021 tarihinde yazdırılmıştır.